Klubbens historia

Den 20 april 1990 grundades Chalmers Karateklubb. Drivande till bildandet var Andreas Torell, då aktiv i idrottsrådet och Domenico ”Mimo” Gratziano, svartbälte från Norge som studerade radiofysik på Chalmers. Ett år efter starten av klubben tog Per Hjort över träningen, som då var brunbälte och doktorand på Fysik. Tränarbytet föranleddes av att Mimo ville driva klubben för egen ekonomisk vinning vilket inte gick att förena med klubbens ideella målsättning. Klubben hade under denna period ett 20-tal medlemmar och höll alla passen i kårhusets källare.

Sommaren 1991 och 92 arrangerade klubben sommarläger för Svenska Kofukan på Fysiken med Tomiyama Sensei som instruktör. Drivande i detta var Andreas Torell som blivit vald som vice ordförande i Svenska Kofukan.

Hösten 1991 kom Urban Scott till klubben från Västerås. Tillsammans med Per Hjort bildade de ett starkt tränarpar. I december detta år var det första gången klubben hade graderingsläger med Svenska Kofukans huvudinstruktör Dick Schörling. Detta samarbete fortsatte under många år och bildat en viktig grund för klubbens utveckling.

Under 1992 och 1993 skedde vissa förändringar i klubben då medlemsantalet ökade till drygt fyrtio. Detta gjorde att träningen delades upp i en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp. Ola Göök som graderat till brunt bälte gick in som tränare tillsammans med Per Lundgren som under våren 1993 gjort sin första av många resor till Japan för heltidsträning hos Inagaki sensei i Izushi. Övriga som rest till Japan för träning är Urban Scott (1995) och Amela Vukotic (2003). Under denna period började medlemmar i klubben att då och då ställa upp i tävlingar, vilket fortfarande förekommer. 1993 började klubben satsa mer på den sociala samvaron. Ett konto öppnades för ölinköp direkt från Pripps och en torsdagspub drogs igång. Denna pub döptes snart till After-Gi av Max Alcén och är en tradition vi fortfarande vårdar.

Då klubben alltid var lite isolerad från övriga klubbar i Sverige så har många medlemmar genom åren åkt på många läger för att höja kunskapsnivån i klubben. Detta har gjort att klubben har blivit mycket öppen för att ta in ny kunskap.

Under åren som följde fortsatte kunskapsutvecklingen i klubben trots att vi hade stora lokalproblem efter det att bastun brunnit i kårhuset vintern 1993/1994. Våren 1995 lade vi upp vår första hemsida och året därpå började vi att använda oss av en e-postlista för att sprida information till klubbens medlemmar.

1996 blev ett omvälvande år då Urban Scott och Per Hjort lämnade klubben för jobb i Stockholm efter avslutade studier på Handels respektive Chalmers. En tränarpool sattes upp under hösten för att slussa in nya tränare för att klubbens fortbestånd skulle säkras. Tränarpoolen har blivit ett koncept som har bestått genom åren och gett klubben en styrka när någon tränare har lämnat klubben för en längre eller kortare tid.

Under 1997 ledde Jörgen Christmansson tränarpoolen som bestod av Fredrik Stodne, Joachim Johansson, Magnus Nilsson, Martin Oom och Patrik Dannnebro.

Höstterminen 1998 till vårterminen 2001 tappade vi många medlemmar då vi stod utan en ordinarie dojo på grund av ombyggnationen av kårhuset. Det värsta tappet kom första året då vi tränade på Schillerska gymnasiet. Samtidigt som medlemsantalet minskade drog kostnaderna iväg och klubben tömde i stort sätt sin kassa. Denna period härdade klubben och lärde oss att hela tiden kämpa på för att kunna fortsätta med det vi tycker är roligt, nämligen att träna karate.

Höstterminen 1999 tränade vi i källaren på Kemi. Lokalen var tillräcklig för den decimerade skalan medlemmar. Men när vi nu var tillbaka på Chalmers började medlemsantalet snart att stiga igen och det blev mycket trångt i lokalen.

Från höstterminen 2001 fram tills 2013 bedrev vi träningen dels i träningslokalen på Kemi och dels i kårhuset. Denna förändring gav möjlighet till fyra pass i veckan och en stor möjlighet för medlemmarna att hitta några pass i veckan som kunde klämmas in i det pressade studieschemat. Huvudansvariga för träningen 2001-2002 var Urban Scott, Per Lundgren, Pedram Josefi, Jörgen Christmansson, Fredrik Stodne, Joachim Johansson och Jan Ripa. År 2013 stängdes lokalen i Kemihuset ner och vi tappade vår bästa allternativlokal till Kårhuset.

Våren 2003 var en intensiv period med gruppinstruktörsutbildning för flera av klubbens instruktörer och tätt därefter ett tredagarsläger med Per-Ivar Andersson sensei. Under lägret tränades bl.a. Bo och olika drillövningar. Senare detta år tog tävlingsverksamheten fart i klubben igen, och fem personer ställde upp i DM i december.

Under hösten 2003 och våren 2004 så jobbade ett 20-tal av medlemmarna på Berendsen två lördagar och stärkte klubbkassan. Sommaren 2004 anordnade klubben ett läger för Svenska Kofukan Tani-ha Shito-ryu och dess medlemsklubbar. Det blev träning med mycket god mat och festligheter däremellan.

Under våren 2005 beslöt klubben att lämna stilorganisationen Kofukan och enbart vara medlem i Budo- och kampsportsförbundet (detta efter bristande samsyn i ekonomiska frågor). Denna vår gick även sex stycken i klubben gruppinstruktörsutbildningen vilket stärkte tränarkunskapen rejält i klubben.

De följande åren körde vi vidare utan organisation och arrangerade träningsläger i egen regi. Vi deltog i DM och andra mindre tävlingar i Göteborg med varierande resultat.

Hösten 2008 anslöt sig Meisam Farzaneh från Iran som gjorde sin PhD på Chalmers. Med sina erfarenheter inom tävlingskarate så bidrog han snabbt till att öka kompetensen i klubben. Meizam deltog i SM 2009.

På våren 2009 beslöt vi oss för att gå med i Kenny Johnsons organisation - Bubishi Karate. Detta slöt cirkeln då även Kenny varit med och hållit träningsläger under klubbens första år.

Redan 2010 beslöt vi dock att fortsätta på egen hand igen då Kennys organisation var extremt dyr och inte gav det mervärde som vi hoppats få för pengarna.

Under 2012 bestämde vi oss för att utvärdera Inoue-ha Shito-ryu där en av våra tidigare tränare, Fredrik Stodne, nu tränade i. Efter ett läger med Geir Henriksen i Oslo och tre med Lennart Larsson i Karlstad bestämde sig klubben slutligen i januari 2014 att officiellt gå med Inoue-ha Shito-ryu. I samband med detta graderade Sofia Rahiminejad, Lars Andén och Dennis Olsson till 1 dan samt Urban Scott och Per Lundgren till 3 dan.

Efter problem med bokningar av träningshallen i Kårhuset och tappet av Kemilokalen blev träningssalen i Linsen (Elektro) vår räddning höstterminen 2013. Denna lokal har fortsatt att vara vår dojo en dag i veckan även om golven är lite hala för att köra kumite. Lokalen har dock en fördel och det är att ett gäng med Tang Soo Do-utövare tränar innan oss. Under åren har det blivit ett flertal berikande pass ihop.

Sommaren 2014 och 2016 åkte några medlemmar på läger på Kreta för att träna med Lennart Larsson. Även sommaren 2015 och 2017 var det aktivitet då vi deltog i vår stilorganisations läger i Österrike respektive Slovakien.

Efter en minskning av antalet tränande och tränare under 2010-talet har Dennis Olsson och Per Lundgren ensamt haft huvudansvaret för träningarna från 2016.

Från 2017 och framåt har träningen allt mer börjat fokusera på applikationer till de olika kator vi kör. Vi har länge tränat på detta men nu har vi också tydlit vävt in det i vårt graderingssystem. Under den här perioden började vi också att erbjuda träningar för olika sektioners idrottsföreningar. Det har varit ett bra sätt för klubben att stärka banden till Chalmers och övriga studenter.

Sommaren 2018 åkte Per och Amela till Japan för att vara med på ett träningsläger med Mie Nakayama och Rika Usami. Per deltog även i tävlingen som avslutade träningslägret. Även 2019 var det läger med Mie Nakayama men då i Karlstad då klubben var där för att delta Karlstads karateförenings 50-årsfirande.

2020 fyllde klubben 30 år, men som mycket annat detta år fick firandet ställas in. Även 2021 präglades av Coronan. Träningen fick anpassas och det blev uteslutande träning där vi kunde hålla avstånd. Kihon och kata blev den helt dominerande träningen.